Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Spotkania brydżowe we wrześniu i w październiku_Klub Aktywnego Seniora

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Akademia wzorowej edukacji

Projekt pn. „Akademia wzorowej edukacji”

Beneficjent: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu 
Partner: Gmina Miasto Elbląg 
Okres realizacji: 02.01.2021- 30.09.2023
Wartość projektu:  5 783 368,04 zł
Dofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020) - 5 289 288,04 zł Dofinansowanie z UE 4 915 862,83 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród 1800 uczniów z 16 elbląskich szkół podstawowych:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu

W ramach projektu 1250 uczniów z trudnościami w nauce weźmie udział w zajęciach dydaktyczno-wspierających z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz ICT, a także pozaszkolnych zajęciach kształcących m.in. kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność pracy w zespole. Wesprzemy również uczniów wybitnie zdolnych. 550 uczniów zostanie objętych pomocą stypendialną oraz wsparciem w postaci pozaszkolnych zajęć wykraczających poza podstawę programową. 

Efektem pozaszkolnych zajęć realizowanych w "Centrum Spotkań Europejskich Światowid” w Elblągu będzie m.in. wspólne zorganizowanie i przeprowadzenie Festiwalu Kreatywności, na który zostaną zaproszeni uczniowie z Elbląga i regionu. W projekt zostanie zaangażowanych także 80 nauczycieli z elbląskich szkół podstawowych, dla których zostanie zorganizowany cykl szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe. 
Wesprzemy również 500 rodziców, którzy wezmą udział w zajęciach pn. „Akademia dla rodziców” – ich celem jest wzmocnienie postaw rodzicielskich w zakresie wspierania dziecka na każdym etapie rozwoju. W ramach projektu do każdej szkoły zakupione zostaną sprzęty i pomoce dydaktyczne, które pomogą przeprowadzić zajęcia na wysokim poziomie.

Zaczęcamy do obejrzenia materiału wideo dotyczącego projektu pn. "Akademia Wzorowej Edukacji" - link13 maja 2021 roku rozpoczął się kurs dla 80 nauczycieli 16 elbląskich szkół wyposażający ich w nowatorskie i aktywizujące metody i narzędzia pracy z wykorzystaniem TIK na różnych przedmiotach oraz rozwijające u uczniów innowacyjność, kreatywność, pracę w zespole.

Kurs obejmuje Szkolenie warsztatowe dotyczące wykorzystania TIK w pracy z uczniami , Szkolenie pn. „Nowatorskie i aktywizujące techniki i metody nauczania doskonalące kreatywność, innowacyjność i pracę w zespole” oraz Konsultacje z ekspertami przedmiotowymi w małych grupach (przedmioty matematyczno-przyrodnicze, przedmioty językowe oraz ICT. 

Podczas zajęć uczestnicy poznają m.in. programy typu Qumam, Canva, Learningapps, Quizizz, Kahoot, tworzenie prezentacji multimedialnych za pomocą Prezi, Genially, tworzenie map myśli za pomocą Coggle, tworzenie burzy mózgów za pomocą,  Answergarden, Tricider, Jamboard, praktyczne wykorzystanie metod edukacyjnych Webquest, Grywalizacja, Odwrócona klasa, – Canva, Genially, Glogster, Khan Academy, tworzenie i udostępnianie materiałów edukacyjnych – Padlet, Wakelet, Sway, Witryny Google. Nauczyciele poznają również nowatorskie i aktywizujące techniki i metody nauczania doskonalące kreatywność, innowacyjność i pracę w zespole u uczniów np. eksperyment, gry i zabawy edukacyjne, RAFT, metody sytuacyjne, mnemotechniki, które będą mogli wykorzystać podczas pracy z uczniami na różnych przedmiotach.

Pliki

 • video-iconHarmonogram rekrutacjiPobierz
 • video-iconOświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowychPobierz
 • video-iconWykaz uczestników projektuPobierz
 • video-iconDeklaracja uczestnictwa w projekcie na etapie przystąpienia do projektuPobierz
 • video-iconLista rezerwowaPobierz
 • video-iconLista rankingowaPobierz
 • video-iconRegulamin rekrutacji po zmianachPobierz
 • video-iconFormularz zgłoszeniowy - nauczycielPobierz
 • video-iconFormularz zgłoszeniowy - uczeńPobierz
 • video-iconFormularz zgłoszeniowy - rodzicPobierz
 • video-iconProtokół z rekrutacjiPobierz
 • video-iconPlan szkoleń dla nauczycieli AWEPobierz
PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna