Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Spotkania brydżowe we wrześniu i w październiku_Klub Aktywnego Seniora

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

AKADEMIA SUKCESU

 

Od 1 czerwca 2019 roku rozpoczynamy realizację projektu pn. "Akademia sukcesu". 

Projekt ma na celu podniesienie umiejętności kluczowych uczniów oraz ich kreatywności, innowacyjności i pracy w zespole, a także doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli i dorosłych. W Projekcie uczestniczyć będą mieszkańcy Gminy Tolkmicko: 186 uczniów, 50 nauczycieli oraz prawni opiekunowie dzieci biorących udział w projekcie. Uczestnicy projektu wezmą udział w zajęciach pozalekcyjnych kształcących umiejętności matematyczne, przyrodnicze, językowe, ICT oraz w zajęciach pozaszkolnych z kreatywności, innowacyjności. W projekcie przewidziano również wyjazdy edukacyjne do Warszawy, Gdyni, a także wyjazd edukacyjny do Torunia. W projekt zaangażujemy również nauczycieli ze szkoły partnerskiej. Zorganizujemy dla nich 40-godzinne szkolenie doskonalące z zakresu nowoczesnych metod pracy, w tym wykorzystania technologii ICT oraz zajęcia kształtujące u uczniów właściwe postawy (kreatywność, innowacyjność, pracę w zespole). Działania Projektu będą również skierowane bezpośrednio do rodziców i opiekunów, dla których zorganizujemy „Akademię dla rodziców”. 

Szkoły partnerskie z gminy Tolkmicko, tj. Szkoła Podstawowa w Łęczu, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku oraz Szkoła Podstawowa im. 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Pogrodziu, zostaną doposażone w szereg pomocy dydaktycznych oraz w sprzęt multimedialny niezbędny do realizacji innowacyjnych zajęć. Zostaną zorganizowane wyjazdy edukacyjne które wzbudzą zainteresowanie, aktywność i postawę badawczą. Dzięki projektowi chcemy przekonać jego uczestników, że sukces może osiągnąć każde dziecko, bez względu na miejsce zamieszkania. Mamy nadzieję, że świadomość ta przyczyni się do wzrostu aspiracji edukacyjnych wszystkich uczestników projektu.

Czas realiacji projektu: 01.06.2019 - 31.03.2021

Wartość projektu: 1 016 937,50 zł

Projekt „Akademia sukcesu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

 

***

Pierwsze pozaszkolne zajęcia w ramach "Akademii sukcesu"

W sobotę 15 lutego w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu odbyły się pierwsze zajęcia pozaszkolne realizowane w ramach projektu "Akademia sukcesu". Wzięli w nich udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pogrodziu im. 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz Szkoły Podstawowej w Łęczu im. Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

W pracowniach CSE "Światowid" dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowych, teatralnych, plastycznych, podstaw przedsiębiorczości czy autoprezentacji. Poznały zasady savoir vivre'u oraz zasady tworzenia projektów graficznych, a także dowiedziały się, jak radzić sobie z hejtem w internecie. Podczas warsztatów powstały piękne torby i albumy na zdjęcia.
GALERIA ZDJĘĆ  


Szkolenia dla nauczycieli

19 kwietnia 2021 roku rozpoczął się kurs dla 50 nauczycieli ze szkół podstawowych z Tolkmicka, Łęcza i Pogrodzia, wyposażający ich w nowatorskie i aktywizujące metody i narzędzia pracy z wykorzystaniem TIK na różnych przedmiotach oraz rozwijające u uczniów innowacyjność, kreatywność, pracę w zespole.

Kurs obejmuje Szkolenie warsztatowe dotyczące wykorzystania TIK w pracy z uczniami, Szkolenie pn. „Nowatorskie i aktywizujące techniki i metody nauczania doskonalące kreatywność, innowacyjność i pracę w zespole” oraz Konsultacje z ekspertami przedmiotowymi w małych grupach (moduł matematyczno-przyrodniczy, humanistyczny oraz artystyczny).

Podczas zajęć uczestnicy poznają narzędzia multimedialne i programy umożliwiające zastosowanie ich na wszystkich przedmiotach w  edukacji stacjonarnej oraz w zdalnej ,m.in. programy Mentimeter, Jambord, Padlet LearnigApps, WebQuest, Quizizz, KAHOOT,  Prezi, Canva, Glogster, MindMapping, programy do przeprowadzenia burzy mózgów online oraz tworzenia filmów edukacyjnych.

Nauczyciele poznają również nowatorskie i aktywizujące techniki i metody nauczania doskonalące kreatywność, innowacyjność i pracę w zespole u uczniów np. eksperyment, gry i zabawy edukacyjne, RAFT, metody sytuacyjne, mnemotechniki, które będą mogli wykorzystać podczas pracy z uczniami na różnych przedmiotach.

Rezultatem szkoleń będzie stworzenie przez uczestników scenariuszy zajęć.


Pliki

  • video-iconREGULAMIN AKADEMII SUKCESUPobierz
  • video-iconPLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ŁĘCZE X 2019 - I 2020Pobierz
  • video-iconPLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TOLKMICKO X 2019 - I 2020Pobierz
  • video-iconPLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH POGRODZIE X 2019 - I 2020Pobierz
  • video-iconPLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TOLKMICKO II - VI 2020Pobierz
  • video-iconPLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ŁĘCZE/POGRODZIE II - VI 2020Pobierz
  • video-iconPLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ŁĘCZE/POGRODZIE II - VI 2020Pobierz
PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna