Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Spotkania brydżowe we wrześniu i w październiku_Klub Aktywnego Seniora

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Bez korzeni nie ma korony drzew 2015

 "BEZ KORZENI NIE MA KORONY DRZEW”  (maj – grudzień  2015) to już druga edycja projektu skierowanego do osób starszych, ale także angażującego różne pokolenia.                                                           

Cele długofalowe projektu:                                                                                                                                                                                                          
- zmiana postrzegania osób starszych przez pryzmat ich możliwości a nie ograniczeń
- przełamywanie stereotypów związanych z wiekiem
- promowanie dialogu międzypokoleniowego.

Cele osiągalne na poziomie projektu:
- aktywizacja seniorów, bezpośrednich uczestników projektu
- integracja międzypokoleniowa uczestników projektu
- zaangażowanie lokalnej społeczności w działania animacyjne i artystyczne
- wypromowanie artystycznych zdolności seniorów poprzez międzypokoleniowe warsztaty, wystawy
- realizacja współpracy pomiędzy seniorami z Oleśna, Elbląga i Tolkmicka poprzez wspólne działania      
i wizyty w obu miejscowościach.

 • Projekt łączy osoby młode i starsze przez wspólne działanie.
 • Przełamuje stereotypy związane z wiekiem i promuje dialog międzypokoleniowy.
 • Pokazuje, że warto korzystać z czasu, wiedzy i doświadczenia jakim dysponują osoby starsze.
  Zachęca, żeby łączyć rozwijanie własnych pasji z działaniem na rzecz innych.

W ramach projektu zaplanowano takie działania, jak:
- warsztaty artystyczne
- wystawy
- wizyty i spotkania integracyjne seniorów
- konferencja nt. aktywności osób starszych w życiu społecznym
- prezentacja wydarzeń artystycznych w ramach projektu w mediach tradycyjnych i elektronicznych.

Miejsce realizacji zadania publicznego – Oleśno, Tolkmicko, Elbląg.

 

Działania w ramach projektu:

 • Inauguracja projektu, Spotkanie organizacyjne liderów z Oleśna, Elbląga i Tolkmicka  z koordynatorem projektu, uzgodnienie szczegółów logistycznych i merytorycznych (maj2015)
 • Przygotowanie programu warsztatów artystycznych w ramach Dni Jakubowach  w Tolkmicku (maj-czerwiec 2015)
 • Realizacja warsztatów artystycznych w ramach Dni Jakubowach w Tolkmicku (lipiec 2015) - Dni Jakubowe to wyjątkowe wydarzenie integrujące społeczność nadzalewowego miasteczka oraz przyciągające turystów i mieszkańców regionu.
 • Wizyta seniorów z Oleśna i Elbląga w Tolkmicku (lipiec 2015) - To szansa na nawiązanie szerszej współpracy , wymiana doświadczeń i wspólne działania seniorów z dwóch miejscowości woj. warmińsko-mazurskiego.
 • Warsztaty ceramiczne w Oleśnie (sierpień 2015) - Wykonanie tradycyjnych wyrobów ceramicznych: mis, naczyń. Poznanie historii ceramiki użytkowej. Nawiązanie do ceramicznych tradycji regionu. Warsztaty poprowadzi artysta z zakresu ceramiki.
 • Wizyta seniorów z Tolkmicka i Elbląga w Oleśnie, spotkanie integracyjne (sierpień 2015)
  • Warsztaty artystyczne w Elblągu prowadzone przez artystów plastyków (wrzesień 2015).

Warsztaty z udziałem seniorów oraz młodzieży w zakresie technik plastycznych (papieroplastyka, witraż i fusing), realizowane w 3 pracowniach Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”.

 • Konferencja nt.  aktywności osób starszych w życiu społecznym (październik 2015)
 • Tradycje bożonarodzeniowe – wykonywanie wspólnie z seniorami ozdób choinkowych, spotkanie międzypokoleniowe: Elbląg, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”. ( grudzień2015)

Ewaluacja, rozliczenie projektu (grudzień 2015).


Realizatorzy:
Stowarzyszenie Kulturalne Viva art oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Partnerzy projektu:
- Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi "Oleśno - wieś z pomysłem"
- Stowarzyszenie: Oratorium św. Jana Bosko w Tolkmicku.
- Parafia pw. Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku.

 

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna