Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Spotkania brydżowe we wrześniu i w październiku_Klub Aktywnego Seniora

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Cyfrowe Warmia i Mazury 2013/2014

Zarząd województwa pod koniec grudnia rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie inwestycji informatycznych skierowanych do obywateli ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. W sumie 22 projekty uzyskały wsparcie w wysokości ponad 20 mln złotych. Wśród nich znalazł się projekt Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” - „Cyfrowe Warmia i Mazury”. Uzyskał on dofinansowanie w kwocie: 891 497,85 zł. Całkowity koszt projektu to 1 048 821 zł.

16 stycznia nastąpiło podpisanie umowy na realizację projektu.

Na bazie CSE "Światowid" powstanie Regionalna Pracownia Digitalizacji, w której będą cyfryzowane zasoby kultury i dziedzictwa Warmii i Mazur w postaci muzealiów i materiałów archiwalnych. W efekcie projektu powstanie podstrona "Cyfrowe Warmia i Mazury", która będzie zawierać zdigitalizowane materiały i obiekty będące w posiadaniu muzeów Warmii i Mazur, w tym obiekty w formacie 3D. Uzupełnieniem wirtualnej kolekcji będą wybrane kapliczki warmińskie.

Partnerami projektu są:

  • Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku,
  • Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie,
  • Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny  w Olsztynku,
  • Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku,
  • Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu.

 

Regionalna Pracownia Digitalizacji będzie pierwszym w województwie ośrodkiem digitalizującym w technice 3D.  Pierwsze efekty takiej cyfryzacji zbiorów w województwie warmińsko-mazurskim będzie można oglądać w przyszłym roku. Materiały zdigitalizowane w Regionalnej Pracowni Digitalizacji zostaną umieszczone na stronie Cyfrowe Warmia i Mazury, będą również służyły do prowadzenia lekcji edukacyjnych i e-learningu w utworzonym punkcie dostępowym – Pracowni Edukacji Regionalnej.

 

 

„Warmia  i  Mazury  regionem  zjednoczonej  Europy”  
- zobacz:

http://europa.eu/index_pl.htm
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.rpo.warmia.mazury.pl/

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

 

REALIZACJA PROJEKTU:

Rok 2014
Zapytanie ofertowe - promocja projektu - reklama w mediach - rozstrzygnięcie
Zapytanie ofertowe - promocja projektu - reklama w mediach

Wyniki oceny zapytania ofertowego - promocja projektu - ulotki promocyjne
, rozstrzygnięcie
Wyniki oceny zapytania ofertowego - promocja projektu - gadżety promocyjne
Zapytanie ofertowe -promocja projektu - ulotki promocyjne
Zapytanie ofertowe -promocja projektu - gadżety promocyjne

Rok 2013
Zapytanie ofertowe - promocja projektu - reklama w mediach
Zapytanie ofertowe - wykonanie podstrony www Regionalnej Pracowni Digitalizacji
Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego projektu
Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego projektu - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zasady udzielania zamówień publicznych
Ogłoszenie o planowanych zamówieniach publicznych
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i sprzętu do digitalizacji, serwerów oraz sprzętu fotograficznego i filmowego wraz z oprogramowaniem
Zapytanie ofertowe - adaptacja pomieszczenia
Zapytanie ofertowe - dostawa agregatu prądotwórczego
Zapytanie ofertowe - promocja projektu - reklama w mediach
Zapytanie ofertowe - promocja projektu - rekalma w mediach - PYTANIA I ODPOWIEDZI
Zapytanie ofertowe - promocja projektu - ulotki promocyjne  - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE
Zapytanie ofertowe - promocja projektu - gadżety promocyjne - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE
Zapytanie ofertowe - promocja projektu - gadżety promocyjne - PYTANIA I ODPOWIEDZI
Wyniki oceny zapytania ofertowego - promocja projektu - ulotki promocyjne
Wyniki oceny zapytania ofertowego - promocja projektu - gadżety promocyjne
Wyniki oceny zapytania ofertowego - promocja projektu - reklama w mediach

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna