Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Spotkania brydżowe we wrześniu i w październiku_Klub Aktywnego Seniora

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Cyfrowy Światowid 2010

 Cyfrowy Światowid - utworzenie pracowni digitalizacji i publicznego dostępu do materiałów audiowizualnych w CSE Światowid.

 Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury digitalizacyjnej służącej digitalizacji materiałów  audiowizualnych oraz stworzenie możliwości nieodpłatnego upowszechniania tych materiałów na bazie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu.

Pracownia ma być odpowiedzią na problemy i wyzwania, jakie niesie za sobą tworzenie, bezpieczne przechowywanie i publiczne udostępnianie zasobów audiowizualnych. Będzie ona funkcjonować jako placówka dbająca o zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu Warmii i Mazur, a docelowo innych regionów kraju. 

Niemniej ważną funkcją będzie promocja zgromadzonych materiałów, które pozwolą na edukację społeczeństwa pod kątem dziedzictwa i tradycji oraz upowszechniania wiedzy z tego zakresu.

Prowadzona będzie digitalizacja materiałów (w tym nagrań wideo w systemie VHS, filmów fotograficznych - klisz i odbitek, dzieł poligrafii) dotyczących dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur oraz Powiśla - zapisanych na różnego rodzaju analogowych „świadectwach" czasu, materiałów, które współcześnie pokazują, dokumentują i archiwizują działania promujące i upowszechniające dziedzictwo kulturowe naszego regionu w tym m.in. materiałów przygotowywanych na potrzeby istniejącego Portalu Kulturalnego Warmii i Mazur www.eswiatowid.pl - dotyczących dzieł , twórców ludowych, ginących zawodów oraz zabytków kultury.

„Światowid" systematycznie odwiedza z kamerą różne zakątki naszego regionu dokumentując jego kulturę i jej twórców, zanikające tradycje i zwyczaje, które stanowią nasze dziedzictwo kulturowe.

Pracownia digitalizacji zostanie wyposażona w specjalistyczny sprzęt, który umożliwi opracowywanie różnych form materiałów oraz ich udostępnianie w sposób nieodpłatny.

Dodatkowo w pracowni powstaną stanowiska do obróbki materiałów w wersjach analogowych i poligraficznych, które z biegiem czasu tracą swoją jakość , a w niedługim czasie nie będą się nadawały do użytku.
Dzięki projektowi powstanie zatem prawdziwe wirtualne archiwum dotyczące życia kulturalnego miasta i regionu.
 
Internetowe archiwum znaleźć można na stronie www.eswiatowid.pl/Pracowniadigitalizacji.aspx

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna