Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Spotkania brydżowe we wrześniu i w październiku_Klub Aktywnego Seniora

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Łączymy historie

Projekt „Łączymy historie” zakłada popularyzację lokalnej historii, w jej wielu aspektach, m.in. poprzez: odszukiwanie korzeni genealogicznych, opracowywanie biografii elblążan – tworzenie albumów rodzinnych, nawiązywanie kontaktów pomiędzy mieszkańcami Elbląga i dzielenie się historiami rodzinnymi.
Realizowane w projekcie działania mają być głosem w dyskusji nad tożsamością elblążan, a co najważniejsze pomagać w identyfikacji mieszkańców z ich miastem.
Projekt będzie skłaniać do poznawania historii i tradycji zarówno indywidualnych jak i całych społeczności. Elblążanie, nie znają dobrze historii swoich rodzin, ze względu na skomplikowane losy powojenne.
Dzięki projektowi będą mogli szukać swoich korzeni i zacieśniać więzi rodzinne.  Projekt będzie okazją do zgłębiania historii miasta i oraz powojennych losów Polaków.

Projekt „Łączymy historie" zakłada organizację cyklu warsztatów genealogicznych, plastycznych i wystawę zacytowaną „Odnalezione korzenie”.

Warsztaty genealogiczne
W ich ramach odbędą się  3 spotkania podczas, których uczestnicy zajmą się następującą tematyką:
- źródła metrykalne w poszukiwaniach genealogicznych na terenie ziem polskich - wyszukiwarki skanów metryk dostępnych online, ustalanie miejsca przechowywania oryginalnych dokumentów, korzystanie z zasobów archiwów państwowych i kościelnych;
 - strony internetowe i pozametrykalne bazy danych przydatne w poszukiwaniach genealogicznych, prowadzenie poszukiwań z wykorzystaniem zasobów regionalnych towarzystw genealogicznych i bibliotek cyfrowych oraz licznych tematycznych baz danych;
 - współcześni nieznani krewni - jak nawiązać z nimi kontakt? - wykorzystanie portali z drzewami genealogicznymi, tablicami ogłoszeń oraz genealogicznych for internetowych.
Zajęcia będzie prowadził specjalista zajmujący się genealogią. Warsztaty będą otwarte dla osób w różnym wieku – od 15 lat do wieku dojrzałego.  Zajęcia będą realizowane w salach Centrum Spotkań Europejskich "Światowid", z którego sprzętu będą korzystać uczestnicy i prowadzący (m.in. komputery, multimedia, rzutnik).

Warsztaty plastyczne i digitalizacji
Będą to 3 spotkania, podczas których uczestnicy będą tworzyć drzewa genealogiczne swoich rodzin oraz albumy rodzinne.
Prace będą powstawać na podstawie przyniesionych przez uczestników zdjęć i rodzinnych materiałów archiwalnych, które zostaną  zdigitalizowane oraz wydrukowane.
W prowadzenie warsztatów zaangażowani będą instruktorzy plastyki oraz specjaliści z Regionalnej pracowni digitalizacji.
Na potrzeby warsztatów zakupione będą materiały plastyczne, graficzne oraz będą drukowane zdjęcia z archiwaliami.
Podobnie jak w poprzednich warsztatach zajęcia adresowane będą do osób od 15 lat wzwyż i realizowane w salach Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"

Wystawa „Odnalezione korzenie”
Zakończy ona cykl warsztatowy. Przedstawione zostaną efekty pracy uczestników warsztatów – stworzone drzewa genealogiczne oraz albumy rodzinne.
Do współtworzenia wystawy zaproszeni będą także mieszkańcy Elbląga, stowarzyszenia i szkoły – poprzez tworzenie i udostępnianie posiadanych już drzew genealogicznych i albumów rodzinnych.
Materiały będą digitalizowane i przygotowywane do ekspozycji  przez pracowników „Światowida”.  W celu przygotowania wystawy  zostanie przygotowana obróbka graficzna prac oraz zostaną zamówione kolorowe wydruki. Wystawę otworzy wernisaż, na który zostaną zaproszeni prowadzący warsztaty, uczestnicy oraz mieszkańcy Elbląga.  Z racji, iż działania projektowe zakładają szeroki przekrój wiekowy i mają charakter rodzinny, podczas wernisażu będzie zorganizowany happening plastyczny adresowany do młodszych uczestników  przedsięwzięcia pt. „Najdłuższa ulica w Elblągu”. Dzieci oraz wszyscy chętni, będą mogli wziąć udział w kolorowaniu, przygotowanej wcześniej ilustracji elbląskiej ulicy.
Wszystkie działania projektu będą bezpłatne dla uczestników.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Społecznego Grupy Żywiec.

 

*****

 

Jak zrobić drzewo genealogiczne?


Dominik Pactwa, pasjonat genealogii, który dotarł do przodka urodzonego w 1752 roku, poprowadzi bezpłatne warsztaty genealogiczne w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Swoją przygodę z genealogią zaczął 17 lat temu, a teraz zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuje pomagając innym w poszukiwaniu ich korzeni.

- W trakcie warsztatów genealogicznych uczestnicy dowiedzą się, jak rozpocząć i prowadzić poszukiwania swoich przodków – zachęca Aleksandra Bednarczuk z CSE „Światowid” w Elblągu. - Dzięki praktycznym ćwiczeniom zapoznają się z rodzajami źródeł wykorzystywanych w genealogii oraz nauczą się korzystać z licznych internetowych baz danych.

Na warsztatach pojawią się zagadnienia związane z zasadami tworzenia drzew genealogicznych. Zaprezentowanych zostanie kilka popularnych stron oraz programów służących do systematyzowania zebranych informacji i dokumentów oraz pozwalających na zbudowanie drzewa własnej rodziny. Uczestnicy podejmą też próbę odnalezienia i odczytania m.in. skanów aktów urodzeń, małżeństw oraz zgonów z XIX wieku, a także nauczą się analizować informacje w nich zawarte.

- Nie zabraknie także wątków poświęconych tradycyjnym poszukiwaniom w archiwach państwowych i kościelnych – dodają organizatorzy. –  Uczestnicy dowiedzą się, jak ustalić, czy poszukiwane dokumenty się zachowały, gdzie są przechowywane oraz na jakich zasadach są udostępniane.

Warsztaty odbywać się będą w ramach projektu "Łączymy historie" dofinansowanego w ramach Funduszu Społecznego Grupy Żywiec. Prowadzone będą dla dwóch grup, a odbywać się będą w kolejne niedziele stycznia w godzinach 11.00 - 13.30 (grupa I) i 14.30 - 17.00 (grupa II).

Pierwsze spotkanie zaplanowano 14 stycznia, kolejne 21 stycznia i ostatnie odbędzie się 28 stycznia, wszystkie w tych samych godzinach. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na warsztaty przyjmuje Aleksandra Bednarczuk pod nr tel. 605636670 lub poprzez pocztę elektroniczną aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl.

 

***

 

Jak zrobić drzewo genealogiczne?


Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu zaprasza na warsztaty plastyczne i digitalizacyjne, w trakcie których będzie można przy pomocy instruktorów przedstawić swoją rodzinę w formie drzewa genealogicznego, wywodu przodków lub albumu.

Udział w warsztatach jest nieodpłatny, organizatorzy zapewniają również wszelkie niezbędne materiały plastyczne. Uczestnicy muszą zabrać ze sobą jedynie informacje o przodkach i zdjęcia.

 Warsztaty odbywać się będą w ramach projektu "Łączymy historie" dofinansowanego w ramach Funduszu Społecznego Grupy Żywiec. Prowadzone będą przez instruktorów CSE Światowid dla trzech grup, a odbywać się będą w następujących terminach:

-  tworzenie drzewa genealogicznego lub wywodu przodków – 7.02.2018, w godz. 15.00 – 18.00 ( grupa I) i 14.02.2018 r., w godz. 15.00 – 18.00 (grupa II).

- tworzenie albumu rodzinnego – 15 i 22.02.2018 r., w godz. 15.00 – 18.00 (dwa spotkania dla jednej grupy)

 Zgromadzone fotografie będzie można również zeskanować i wydrukować na warsztatach digitalizacyjnych, które odbędą się w dniach 6, 13 i 20 lutego w godz. 14.00 – 17.00.

 Warsztaty skierowane są do osób powyżej 15 roku życia.

 Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na warsztaty przyjmuje Aleksandra Bednarczuk pod nr tel. 605636670 lub poprzez pocztę elektroniczną aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl.

 Założeniem projektu jest umożliwienie elblążanom poznania historii i tradycji zarówno z perspektywy rodziny, jak i całych społeczności. To doskonała okazja by odszukać swoje korzenie i zacieśnić więzi rodzinne.

 Cykl warsztatowy zakończy wystawa „Odnalezione korzenie”, na której zostaną przedstawione efekty pracy uczestników warsztatów – stworzone drzewa genealogiczne oraz albumy.

 

 

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna