Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Spotkania brydżowe we wrześniu i w październiku_Klub Aktywnego Seniora

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Fryderyk Chopin - Oblicza Mistrza 2010

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

                                                      

   
 Celem projektu jest ukazanie szerokiej publiczności osoby Fryderyka Chopina z nowej perspektywy, poprzez konfrontację różnych technik artystycznych, na które wpływ miała jego osoba i twórczość. W ramach projektu chcemy ukazać trzy oblicza Chopina - światy, na których jego twórczość odbiła swoje piętno - świat muzyki, wizji i tańca. Efektem kulminacyjnym projektu będzie stworzenie przedstawienia muzyczno - tanecznego, w którym wystąpią uzdolnieni młodzi ludzie - muzycy, plastycy i tancerze. Premiera przedstawienia pt. „Chopinowskie ścieżki - muzyka, wizja, taniec" - Koncert Galowy odbędzie się w październiku 2010 r. 

Projekt został podzielony na trzy części, z których każda odnosi się do innej dziedziny sztuki. W ramach realizacji projektu chcemy połączyć udział wybitnych artystów i twórców w konfrontacji z artystycznie uzdolnioną młodzieżą, która weźmie udział w warsztatach z różnych dziedzin (muzyka, taniec, plastyka, scenografia).

 

CZĘŚĆ I - ŚWIAT FORTEPIANU

Działania:
- mistrzowski kurs pianistyczny pod kierunkiem prof. Paula Guldy
- dwa koncerty muzyki chopinowskiej w wykonaniu uczestników projektu
- projekcja filmu o życiu i twórczości Fryderyka Chopina („Młodość Chopina" - reż. Aleksander Ford)
- wycieczka po terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzna Elbląska
- warsztaty scenograficzne (wnętrze wesela wiejskiego i salon paryski)
Odbiorcy:
- 8 młodych pianistów, studentów pianistyki z Polski i zagranicy, którzy wezmą udział w kursie pianistycznym. Będą to szczególnie uzdolnieni, wyróżniający się młodzi pianiści, którzy zostaną zaproszeni po wyborze z nadesłanych zgłoszeń, zawierających życiorysy artystyczne. Dotychczas uczestnikami kursów prof. Paula Guldy byli reprezentanci Polski, Niemiec, Austrii, Francji, Serbii, Iranu, Hiszpanii i wielu innych krajów. Byli to laureaci międzynarodowych konkursów pianistycznych takich jak: konkurs dla młodzieży Jugend musiziert, konkurs fundacji Deutsche Stiftung Musikleben, Międzynarodowy Konkurs im. F. Chopina w Szafarni, Międzynarodowy Konkurs Radiowy Concertino Praga, Międzynarodowy Konkurs Chopinowski Krajów Bałtyckich w Estonii i wielu innych.
- obserwatorzy kursu, obserwujący zajęcia pianistów z prof. Guldą - zaproszeni uczniowie
okolicznych szkół artystycznych z Elbląga, Malborka, Gdańska. (30 osób)
- mieszkańcy Elbląga i regionu, do których skierowany jest koncert w wykonaniu uczestników projektu (około 200 osób)
- uczestnicy projekcji kinowej w kinie Światowid(100 osób)
Celem pierwszej części projektu jest organizacja międzynarodowego mistrzowskiego kursu
pianistycznego łączącego doskonalenie interpretacji muzycznej, festiwal muzyki chopinowskiej o szerokim zasięgu oraz inicjatywy promującej dorobek Fryderyka Chopina, polską przyrodę i kulturę ludową poprzez:
- rozwijanie poziomu wykonawstwa muzyki Chopina wśród młodych pianistów
- upowszechnianie wiedzy o Fryderyku Chopinie
- rozwój inicjatyw kulturalnych w Elblągu, regionie Wysoczyzny Elbląskiej i Pomorza.
- aktywizację życia kulturalnego regionu
- promocję bogactwa naturalnego, piękna i atrakcyjności turystycznej regionu Wysoczyzny Elbląskiej

*Paul Gulda urodził się w roku 1961, w Wiedniu. Naukę gry na fortepianie rozpoczął u Rolanda Batika, później uczył się również gry na flecie podłużnym i klarnecie w Wiedeńskiej Akademii Muzycznej. Następnie kontynuował naukę pod okiem swojego ojca, Friedricha Guldy i Leonida Brumberga, kończąc studia w USA w 1987 roku u Rudolfa Serkina. Swoją działalność artystyczną dzieli pomiędzy muzykę kameralną (grywając z takimi czołowymi muzykami jak wiolonczelista Heinrich Schiff, członkowie oraz cały zespół Hagen Quartet, a także Wien-Berlin) a solową - poza recitalami grywa również z wiodącymi orkiestrami w całej Europie, Azji oraz obu Amerykach, np. Wiedeńską Orkiestrą Symfoniczną, Orkiestrą Symfoniczną Austriackiego Radia w Wiedniu, Mozarteum Salzburg; Gewandhaus Leipzig, Beethovenhalle Bonn, orkiestrami kameralnymi Wiednia, Kolonii i Monachium oraz Salzburską Camerata Academica i Londyńską Academy of St. Martin in the Fields, a także Orkiestrą Symfoniczną Rosyjskiego Radia w Moskwie, Filharmonią Japońską i Filharmonią Sao Paulo. Paul Gulda współpracował z takimi dyrygentami jak Hans Graf, Leopold Hager, Gunther Herbig, Lovro von Matačić, Kurt Masur, Yehudi Menuhin czy Sandor Végh. Jego debiut z Filharmonią Wiedeńską pod dyrekcją Zubina Mehty, w Rhapsody in Blue G. Gershwina, transmitowała na żywo Telewizja Austriacka, co spotkało się z najwyższym uznaniem zarówno publiczności jak i krytyków. Nagrał muzykę kameralną z Kwartetem Hagenów dla Deutsche Grammophon, utwory solowe R. Schumanna i L. van Beethovena dla Naxos i MUSICA/Denon, Koncerty Fortepianowe Szostakowicza z Moskiewską OSRR pod batutą Władimira Fiedosiejewa oraz utwory na wiolonczelę i fortepian Beethovena i C. Francka wraz z Clemensem Hagenem dla JVC. Artysta przygotowuje do nagrania dla MDG muzykę współczesnego kompozytora austriackiego Balduina Sulzera oraz, razem ze skrzypaczką Joanną Mądraszkiewicz, transkrypcje utworów Fryderyka Chopina. Paul Gulda chętnie podejmuje nowe dla siebie wyzwania artystyczne: od roku 1995 napisał muzykę do kilku dramatów dla teatrów austriackich, a w roku 1997 debiutował jako dyrygent w Linzu. W latach 1997/98 stworzył i przedstawił programy, w których łączył muzykę z literaturą. W roku 1993 jego zainteresowania kulturowym dziedzictwem Wschodniej Austrii zaowocowały cieszącym się wielkim powodzeniem projektem zatytułowanym „Haydn alla Zingarese", który połączonymi siłami nstrumentalistów specjalizujących się w muzyce klasycznej i Kapeli Cygańskiej zaprezentował cygańskie wpływy na muzykę Haydna. W roku 1997 wyreżyserował i nagrał cały dorobek muzyki kameralnej najbliższego przyjaciela Brahmsa, Józefa Joachima, a wśród nich było kilka światowych prapremier.
W roku 1998 Paul Gulda rozpoczął działalność pedagogiczną. Prowadził klasy mistrzowskie w Austrii, Niemczech, Francji oraz Polsce. W latach 2001-2003 pracował jako profesor gościnny na Uniwersytecie Muzycznym w Wiedniu.

Opis działań:
- MISTRZOWSKI KURS PIANISTYCZNY- „Chopin uczył zaledwie kilkanaście lat, lecz wszystko świadczy o tym, że uczył z przekonania, z umiejętnością, pasją i świadomością swego działania." (M. Tomaszewski, Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans. Poznań 1999). Młodzi pianiści będą przez siedem dni pracowali pod kierunkiem prof. Paula Guldy nad doskonaleniem wykonawstwa dzieł F. Chopina. Każdy z uczestników odbędzie pięć indywidualnych lekcji z profesorem. Ponadto będzie miał możliwość obserwacji zajęć innych uczestników, gdyż lekcje są otwarte. Do dyspozycji uczestników będą oddane sale ćwiczeń z instrumentami. Bezpośrednim efektem kursu będzie występ uczestników na dwóch koncertach: pierwszy na zakończenie kursu w Klasztorze Zakonu Franciszkanów w Kadynach, drugi jako element Koncertu Galowego w październiku 2010 r. Zapraszając do udziału młode pokolenie muzyków chcemy zapewnić im:
- pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności muzycznych pod kierunkiem jednego z najznakomitszych pianistów światowych
- rozwój własnego stylu wykonywania dzieł Fryderyka Chopina
- możliwość poszerzania międzynarodowych znajomości, zawierania przyjaźni z muzykami z innych krajów
- poznawanie kultury i obyczajów młodych ludzi z różnych państw, wymiana poglądów, doświadczeń, integracja międzynarodowa młodzieży
- kontakt z bogactwem kulturowym i naturalnym regionu Elbląga, Wysoczyzny Elbląskiej i Pomorza, poszerzanie wiedzy o tym regionie Polski

- KONCERT W KLASZTORZE ZAKONU FRANCISZKANÓW W KADYNACH - „Między skałami a morzem opuszczony ogromny klasztor Kartuzów, gdzie w jednej celi, za drzwiami, jak nigdy bramy nie było w Paryżu, możesz sobie mnie wystawić nieufryzowanego, bez białych rękawiczek [...] Cela ma formę trumny wysokiej, sklepienie ogromne [...] Słowem piszę Ci z dziwnego miejsca." List F. Chopina do Fontany 28 grudnia 1838r. W efekcie prac nad interpretacją dzieł Chopina pod kierunkiem prof. Guldy, młodzi pianiści wystąpią z koncertem w kadyńskim klasztorze (100 osób publiczności). Koncert nawiązuje do pobytu F. Chopina jesienią 1838 roku w klasztorze w Valdemosie. Specyficzna atmosfera, która natchnęła wówczas Chopina do intensywnej pracy twórczej (powstały wówczas Preludia op. 28), będzie towarzyszyła młodym muzykom w ich artystycznych kreacjach.

- WYCIECZKA UCZESTNIKÓW KURSU DO PARKU KRAJOBRAZOWEGO WYSOCZYZNA ELBLĄSKA „INSPIROWANE NATURĄ"- „Chodzę nieśmiało po górach, często zachwycony widokiem tutejszych dolin[...] Świeże powietrze i serwatka, którą pijam skwapliwie, tak mię postawiły na nogi, że jestem całkiem inny niż w Warszawie. Wspaniałe widoki czarują i zachwycają mnie." Z listu F. Chopina do J. Elsnera, 29.08.1826r. Wycieczka uczestników kursu ma być nawiązaniem do licznych podróży Fryderyka Chopina po Polsce, podczas których zachwycał się pięknem rodzimej przyrody i którą po latach, na emigracji, często wspominał. Jej syndrom jest obecny w twórczości F. Chopina i zasługuje na podkreślenie w świadomości młodych muzyków. Ponadto wycieczka jest formą promocji bogactwa naturalnego, piękna i atrakcyjności turystycznej regionu Wysoczyzny Elbląskiej.

W Międzynarodowym Mistrzowskim Kursie Pianistycznym udział wzięło ośmiu młodych pianistów z Polski, Japonii i Niemiec: Barbara Gładysz, Miho Kurihara, Jan Gaździcki, Błażej Kwiatkowski, Cezary Kwapisz, Kinga Krupa, Marta Osowska - Utrysko, Tymon Rutkowski.

Dwóch fortepianowych koncertów, w których zagrali uczestnicy warsztatów, mogli wysłuchać mieszkańcy naszego regionu - 23 lipca 2010 r. o godz. 18.00 w CSE „Światowid" oraz 25 lipca 2010 r. o godz. 12.00 w Klasztorze ojców Franciszkanów w Kadynach.

Relacja z warsztatów i koncertów dostępna jest na stronie portalu eswiatowid

Odbyła się również pierwsza z zaplanowanych projekcji filmowych - film "Młodość Chopina" w reżyserii Aleksandra Forda przyciągnął widzów znakomitymi kreacjami i muzyką.  

 

20 września odbyła się druga z projekcji zaplanowanych w ramach projektu - film "Chopin - Pragnienie miłości" w reż. Jerzego Antczaka. A 18 października odbyła się ostatnia z projekcji - filmy dokumentalne dotyczące życia i twórczości Fryderyka Chopina. Pokazaliśmy dwa dokumenty dotyczące twórczości Chopina - 11-minutową produkcję polsko - amerykańską „Utwory Chopina w kolorze" z 1944 roku oraz prawie godzinną kronikę Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina - „...rodem Warszawianin... Wspomnienia z warszawskich Konkursów Chopinowskich".

 

 

 CZĘŚĆ II - ŚWIAT WIZJI

„Na ogół umyka uwagi jeszcze jedno jego uzdolnienie, związane z wrażliwością na świat wizji. Uczył się rysunków u dobrego mistrza Z. Vogla. Lecz co zastanawia, to zainteresowanie, jakim darzył w każdym mieście galerie sztuki. Zachowało się w jednym z listów zdanie dające dużo do myślenia, a dotyczące galerii drezdeńskiej: " (M. Tomaszewski, Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans. Poznań 1999)
Działania:
- Konkurs plastyczny- „RYTM"- ogłoszenie konkursu
- Plener „Pejzaż chopinowski" (jednodniowy)
- Wystawa - wernisaż i ekspozycja
- Warsztaty scenograficzne - „Paryski salon Chopina" oraz „Wesele ze wspomnień Chopina"
- Warsztaty teatralne - „Paryski salon Chopina" oraz „Wesele ze wspomnień Chopina"
- Emisja kinowa filmu o Fryderyku Chopinie ( „Błękitna nuta" - reż. Andrzej Żuławski)

Odbiorcy:
- uczestnicy ogólnopolskiego konkursu plastycznego- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
- 10 uczestników pleneru, młodych uzdolnionych plastycznie twórców (według zgłoszeń)
- 10 uczestników warsztatów scenograficznych
- uczestnicy projekcji kinowej (100 osób)

Opis działań:
- KONKURS PLASTYCZNY „RYTM"- konkurs skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Konkurs ma rozwijać skojarzenia i relacje pomiędzy sztuką muzyczną a plastyką, wpisując się w nurt korespondencji sztuk. Muzyka Fryderyka Chopina inspirowała już wielu twórców między innymi Jerzego Dudę-Gracza, który stworzył około 300 dzieł poświęconych tematyce chopinowskiej. Idąc tym śladem idea konkursu zakłada skierowanie uwagi dzieci i młodzieży ku sylwetce Chopina przez pryzmat pracy plastycznej. Temat rytmu w sztukach wizualnych jest wyjątkowo inspirujący i jednocześnie trudny do uchwycenia. Tymczasem w muzyce rytm jest głównym elementem porządkującym przebieg muzyczny. Czym jest dla artystów plastyków?

O konkursie na eswiatowid - kliknij

W czwartek, 14 października wręczone zostały nagrody laureatom konkursu plastycznego, pt. "Rytm". Komisja w składzie: Marta Karaś, historyk sztuki z Galerii El, Edyta Siwek - artysta plastyk, Zbigniew Chrostek - artysta plastyk z Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym oceniła prace, które napłynęły na konkurs.

Laureaci konkursu:

kategoria 13 - 15 lat:
I miejsce: Adrian Sielicki
II miejsce: Klaudia Cieślik
III miejsce: Ilona Lech
Wyróżnienia: Malwina Malinowska, Adrian Brzezicki

kategoria 16 - 18 lat:
I miejsce: Paulina Kmiecik
II miejsce: Ewelina Borowska
III miejsce: Martyna Radzimska
Wyróżnienia: Kamila Święcka, Karolina Rychter, Paulina Kmiecik

Jury postanowiło wręczyć również nagrodę pozaregulaminową, którą otrzyma Paulina Laskowska.

 - PLENER ARTYSTYCZNY „PEJZAŻ CHOPINOWSKI"- „Jakąś tęsknotę zostawiły mi Twoje pola- ta brzoza pod oknami nie może mi wyjść z pamięci". Z listu F. Chopina do T. Woyciechowskiego, lipiec 1830 r. Kolejne działanie w obrębie sztuk plastycznych nawiązuje do szczególnej wrażliwości F. Chopina na sferę wizji, na piękno natury oraz na sztuki plastyczne. Postać Fryderyka Chopina jest w kulturze polskiej kojarzona z typowymi „polskimi krajobrazami". Jego tęsknota za ojczyzną jest często ilustrowana „chopinowską wierzbą" czy widokiem mazowieckich pól. „Dziś było ślicznie [...]- zieloność

uwielbiałem, zapach wiosenny- ta niewinność w naturze przypominała mi dziecinne uczucia moje"- F. Chopin w sztambuchu, 1.05.1831r. To ścisłe powiązanie uzasadnia obecność pleneru w projekcie. W plenerze weźmie udział 10 młodych osób uzdolnionych plastycznie.

- WARSZTATY SCENOGRAFICZNE „PARYSKI SALON CHOPINA" oraz „WESELE ZE WSPOMNIEŃ CHOPINA"- „Chopin pokrył ściany perłową tapetą, krzesła gładkim materiałem w gołębim kolorze, a okno i łóżko osłonił sutymi zwojami białego muślinu i jedwabiu. Mebli nie miał wiele, ale wykwintne, i o ile na ścianach wisiało tylko parę obrazów, o tyle w całym mieszkaniu pełno było najrozmaitszych cennych drobiazgów i bibelotów"- A. Zamoyski „Chopin" 1997. Warsztaty scenograficzne mają na celu przygotowanie dekoracji do przedstawienia finałowego - edukacyjnego spektaklu muzyczno - tanecznego. Dekoracje stworzone podczas warsztatów będą bezpośrednio nawiązywały do stylistyki wnętrz dziewiętnastowiecznych, w których przebywał F. Chopin i które były typowe dla tamtych czasów. Uczestnicy będą musieli zgłębić wiedzę o wnętrzach epoki romantyzmu, a także z dostępnych źródeł dowiedzieć się o gustach Chopina, który zawsze osobiście nadzorował urządzanie wnętrz, w których zamieszkiwał. Scenografia ma dotyczyć paryskiego salonu Chopina, urządzonego zgodnie z dyktatem ówczesnej mody oraz wizerunku polskiej izby wiejskiej, jaka utrwaliła się we wspomnieniach Chopina z czasów wędrówek po Polsce i wakacji na wsi.

- WARSZTATY TEATRALNE „PARYSKI SALON CHOPINA" oraz „WESELE ZE WSPOMNIEŃ CHOPINA"- warsztaty mają na celu pracę z młodzieżą nad aktorskim odwzorowaniem „człowieka XIX wieku" w dwóch odmiennych wizerunkach - paryskiego mieszkańca, reprezentanta wyższych sfer, bywalca salonów oraz mieszkańca polskiej wsi, członka społeczności wiejskiej. Warsztaty mają przygotować młodzież do udziału w finalnym spektaklu.

CZĘŚĆ III - ŚWIAT TAŃCA

„W gatunkach tanecznych wypowiada się Chopin przez całe życie. Pierwszymi utworami były polonezy, ostatnimi mazurki. Łącznie tańce wszystkich rodzajów stanowią u niego grupę najliczniejszą: skomponował ich ponad sto. [...] Sublimacja wzorów tańca ludowego i towarzyskiego- czysto użytkowego i już przez poprzedników stylizowanego- dokonywała się na podstawie autentycznych przeżyć żywiołu tańca. Chopin należał do ludzi często i chętnie tańczących." (M. Tomaszewski, Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans. Poznań 1999)
Działania:
- warsztaty eurytmiczne do muzyki Fryderyka Chopina pt. „Ballada Chopina"= próba integracji sztuk
- warsztaty tańca ludowego, jako inspiracji chopinowskiej- mazur, kujawiak, oberek

- warsztaty muzyczne kapeli ludowej- odtworzenie polskiej tanecznej muzyki ludowej XIX wieku

- projekcja filmu o życiu i twórczości Fryderyka Chopina („Chopin- pragnienie miłości" - reż. Jerzy Antczak)- warsztaty scenograficzne (wnętrze wesela wiejskiego i salon paryski) Odbiorcy:
- uczestnicy warsztatów eurytmicznych, wyłonieni w drodze naboru, osoby z uzdolnieniami ruchowo-gimnastycznymi, związane z tańcem - 8 osób
- uczestnicy warsztatów tańca ludowego, wyłonieni w drodze naboru- 8 osób
- uczestnicy warsztatów muzycznych- młodzieżowy zespół muzyczny z Kościerzyny- 5 osób
- uczestnicy projekcji kinowej (100 osób)

Casting tancerzy na warsztaty eurytmiczne odbył się w środę, 8 września, o godz. 18.00. Zgłosiło się 10 młodych tancerzy, wybraliśmy najlepszych. 

 

Materiał z castingu dostępny jest na eswiatowid pod linkiem: http://www.eswiatowid.pl/?page=news&ShowOne=5102

Opis działań:
-WARSZTATY EURYTMICZNE „BALLADA CHOPINA"- są propozycją integracji sztuki muzycznej Fryderyka Chopina z eurytmią- nową dziedziną tańca. Z perspektywy eurytmii muzycznej ręce i całe ciało eurytmisty powinno stać się instrumentem, który potrafi „mówić", który potrafi „śpiewać". Muzyka Chopina jest doskonałym nośnikiem wartości artystycznych, którymi posługuje się eurytmia. Utworem, który zostanie zinterpretowany jest Ballada op. 23 Fryderyka Chopina, ponieważ jawi się ona jako utwór o nieograniczonych możliwościach interpretacji. „Jej fantastyczny rodowód zapewnia stały dozór pierwiastka wyobrażeniowego, jako nadrzędnego czynnika organizującego jej wykonania. Skoro bowiem ballada została zrodzona przez wyobraźnię, podlega również prawom wyobraźni. Pęd uczucia, porywy woli i szaleństwo emocji, jako naczelne, konstytutywne determinanty tego gatunku, decydują, że interpretacje ballad są zjawiskami wymykającymi się kontroli i ograniczeniom. Konstytutywną własnością tego gatunku jest wyzwolenie i oddanie się emocjom. W tym świetle dozwolone są wszelkie twórcze posunięcia interpretatora, gdyż ballada jest ze swej natury gatunkiem otwartym". (M. Osowska, W poszukiwaniu metody analizy wykonania dzieła muzycznego, Bydgoszcz 2005). Dlatego właśnie eurytmia, która jest sztuką ruchu, dla której środkiem artystycznego wyrazu jest przede wszystkim ruch rąk, dłoni, ale także całego ciała daje możliwość interpretacji ballady Chopina jako utworu wyrażającego uczucia, poryw woli i szaleństwo emocji. Eurytmiczne gesty tonów przenikając się mnożą sposoby obrazowania muzyki Chopina sprzyjają indywidualnym poszukiwaniom muzycznym. Ciało eurytmisty staje się widzialnym dźwiękiem, widzialnym uczuciem, widzialną wolą.

- WARSZTATY TAŃCA LUDOWEGO- MAZUR- KUJAWIAK- OBEREK oraz WARSZTATY MUZYCZNE KAPELI LUDOWEJ „Folklor polski, ten rdzennie chłopski znał Chopin z pierwszej ręki. Przelotnie poznał Chopin niemal wszystkie regiony kraju- przemierzał go parokrotnie dyliżansem wzdłuż i wszerz. Bardziej gruntownie dane mu było zetknąć się z [...] Mazowszem, Kujawami i ziemią dobrzyńską. Słuchał, notował, a także grał i tańczył na dożynkach i innych wiejskich okazjach, co niekiedy sam dość szczegółowo relacjonuje. Wszystko, co tyczyło ludowej muzyki, śpiewu i tańca fascynowało Chopina
nieodparcie, czyniąc go otwartym i chłonnym na każdy przejaw rodzimego folkloru. We wrażliwej pamięci Chopina, w jego nostalgią zabarwionej podświadomości folklor stron ojczystych uległ swego rodzaju sakralizacji" (M. Tomaszewski, Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans. Poznań 1999). Warsztaty odwołują się do jednej z największych i najsilniejszych inspiracji chopinowskich, tak charakterystycznych dla jego muzyki i dla wszystkich odbiorców odczuwalnych- inspiracji polskim folklorem. Wykonywanie polskiej muzyki ludowej w kontekście chopinowskim niesie ogromną wartość edukacyjną, uświadamiając jak wielkie piętno na geniuszu odcisnęła polska tradycja ludowa.

- FINAŁ - „CHOPINOWSKIE ŚCIEŻKI- MUZYKA, WIZJA, TANIEC" KONCERT GALOWY (Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu)- 400 osób. Podsumowaniem i artystycznym efektem projektu jest muzyczny spektakl edukacyjny „Chopinowskie ścieżki- muzyka, wizja, taniec" będący impresją na temat życia i twórczości Fryderyka Chopina, poruszającą różne sfery jego życia, będące tematem poszczególnych części projektu. Będzie to widowisko łączące muzykę fortepianową, muzykę ludową jako inspirację chopinowską, eurytmię do muzyki Chopina, taniec oraz elementy polskiego folkloru XIX wieku. Całość dopełni scenografia odtwarzająca „chopinowskie" wnętrza. Spektakl ma utrwalić w świadomości odbiorców najistotniejsze nurty, idee i wydarzenia, które kształtowały osobowość i twórczość Fryderyka Chopina. Ma przekazywać prawdę o pięknie i wartościach dzieła chopinowskiego oraz świadczyć o jego niesamowitej siłę oddziaływania na inne-pozamuzyczne- gałęzie sztuki. Podczas Koncertu Galowego na fortepianie zagrają uczestnicy kursu mistrzowskiego, dla których będzie to podsumowanie udziału w projekcie i możliwości ćwiczenia pod okiem wybitnego profesora muzyki. „Niektóre z koncertów miały dla przebiegu pianistycznej drogi Chopina znaczenie szczególne. [...] Przez udane zetknięcie się ze światem muzycznym dały Chopinowi pierwsze doświadczenia i skrzydła; stanowiły impuls do podjęcia kariery pianisty"(M. Tomaszewski, Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans,Poznań 1999).

Podsumowaniu projektu - Koncertowi Galowemu oraz prezentacjom dla szkół towarzyszyć będzie wystawa „Teraz Chopin" - jest to wystawa pokonkursowa, w konkursie udział brali uczniowie liceów plastycznych z województwa warmińsko - mazurskiego. Wystawę obejrzy około 1000 osób - wirtualny spacer po wystawie na eswiatowid - kliknij.

Galerie zdjęć z projektu na stronie www.swiatowid.elblag.pl:

wernisaż wystawy "2010 Teraz Chopin"

wystawa pokonkursowa "Rytm"

Partnerami merytorycznymi projektu Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu są: Stowarzyszenie Jantar, które ma doświadczenie w realizacji przedsięwzięć tanecznych oraz Towarzystwo Muzyczne Eroica, skupiającym uzdolnionych muzyków.

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna