Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Spotkania brydżowe we wrześniu i w październiku_Klub Aktywnego Seniora

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Historia Muzyką Pisana

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu jest realizatorem projektu "Historia Muzyką Pisana”, dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie. Projekt realizowany jest w okresie maj-wrzesień 2018 r.

Projekt „Historia Muzyką Pisana” skierowany jest do wszystkich grup wiekowych, mieszkańców regionu. Głównym celem jest przywrócenie pamięci, zainteresowania i wiedzy dotyczącej odchodzącej już do lamusa spuścizny polskiego i lokalnego dziedzictwa kulturowego, której jednym z istotnych elementów jest kultura narodowa przejawiająca się przede wszystkim muzyką, tańcem, rękodziełem. Realizując projekt będziemy chcieli lokalnej społeczności przywrócić pamięć lokalną poprzez odkrywanie historii „Małej ojczyzny” i jej zasobów źródłowych, ułatwić szukanie wzorców we własnej kulturze i nakłonić do podtrzymywania tradycji, promować charakter polskiego i wyjątkowego z racji regionalizmu, lokalnego dziedzictwa kulturowego. Głównymi działaniami będą: warsztaty edukacyjno – artystyczne w zakresie tworzenia etnoilustracji; warsztaty muzyczne w zakresie nauki gry tradycyjnych motywów muzycznych, śpiewu ludowego i charakterystycznej rytmiki muzyki ludowej; Tańcograjka - zajęcia muzyczno-taneczne dla dzieci w oparciu o starodawne gry, zabawy i bajki; warsztaty taneczne w zakresie podstawowych kroków tradycyjnych tańców polskich; zorganizowanie Potańcówki międzypokoleniowej z udziałem kapel specjalizujących się w dawnej muzyce ludowej. Działania projektowe realizowane będą w Elblągu oraz w miejscowości województwa warmińsko – mazurskiego, o utrudnionym dostępie do edukacji i kultury.

Udział we wszystkich warsztatach i imprezach jest otwarty i bezpłatny.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra"

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna