Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Spotkania brydżowe we wrześniu i w październiku_Klub Aktywnego Seniora

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Let's dance together! 2015

INFORMACJE O PROJEKCIE:
Tytuł: „Let’s dance together”
Realizator: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu
Okres realizacji: 01.01 – 15.12.2015
Kwota całkowita projektu: 195 330,00 Euro
Dofinansowanie w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+: 155 000,00 Euro
Wkład własny: 40 330,00 Euro

----------------------------------------------------------------------------------------

W dn. 06.12.2014 r. Komisja Europejska ogłosiła długo oczekiwaną informację na temat wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach programu Erasmus + Sport 2014. W ramach części Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe”, na którą złożono 406 projektów, zostały wyłonione 3 wnioski, wśród których znalazł się projekt z Polski - „Let's dance together!” zgłoszony przez Centrum Spotkań Europejskich "Światowid".

Głównym działaniem projektu jest organizacja międzynarodowej imprezy sportowej – Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup”, w którym udział wezmą tancerze pochodzący z klubów tańca z 12 krajów europejskich. W ramach turnieju odbędą się również zawody integracyjne dla par mieszanych, w których jeden z partnerów porusza się na wózku inwalidzkim.

Zawodom towarzyszyć będą działania, których ogniwem łączącym będzie taniec - będą to seminaria, warsztaty, konferencje, zarówno dla zawodników, jak również dla trenerów, instruktorów i działaczy sportowych.  Uzupełnieniem programu będą akcje animujące i włączające w działania sportowe i kulturalne społeczności 12 krajów uczestniczących w projekcie. Motywem przewodnim projektu i wszystkich działań będzie międzynarodowa akcja flashmobowa „Let’s dance with us!”, do udziału w której włączymy społeczności i tancerzy z krajów uczestniczących w projekcie.

Szczegółowe informacje nt. projektu i wydarzeń: www.balticcup.swiatowid.elblag.pl

 

---------------------------------------------------------------------------------------

REALIZACJA PROJEKTU

Zasady udzielania zamówień publicznych
Ogłoszenie o planowanych zamówieniach publicznych

Zapytanie ofertowe na promocję projektu - reklama w mediach

Odpowiedź na pytanie wykonawcy dot. "Zapytania ofertowego na promocję projektu - reklama w mediach"

Unieważnienie zapytania ofertowego „Zapytanie ofertowe na promocję projektu - reklama w mediach” w punktach 2,3,4,5.

Zapytanie ofertowe na promocję projektu - wkładka reklamowa

Zapytanie ofertowe na promocję projektu - reklama telewizyjna

Unieważnienie zapytania ofertowego na promocję projektu - reklama telewizyjna

Zapytanie ofertowe na promocję projektu - wkładka reklamowa - WYNIKI

Zapytanie ofertowe na promocję projektu - reklama w mediach - WYNIKI

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna