Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Spotkania brydżowe we wrześniu i w październiku_Klub Aktywnego Seniora

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Wirtualne Centrum Kultury e-Światowid 2006

Założeniem powołania Wirtualnego Centrum Kultury „e-Światowid" było rozwijanie i pogłębianie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską (Województwo Warmińsko - Mazurskie) i Federacją Rosyjską - Obwodem Kaliningradzkim, ponieważ powszechność Internetu, a przez to łatwy dostęp do zgromadzonych tam informacji daje możliwość upowszechniania wielu przedsięwzięć kulturalnych.
W zmodernizowanym w ramach kontraktu wojewódzkiego budynku CKiWM, dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury w Polsce, powstała infrastruktura technologiczna (m.in. sprzęt komputerowy i oprogramowanie) polsko - rosyjskiego portalu „e-Światowid", kawiarenka internetowa i „kiosk multimedialny".

Obecnie pracujemy nad utworzeniem na bazie tej infrastruktury ośrodka współpracy pomiędzy Polską i Rosją, poprzez umożliwienie szerokozakresowej komunikacji on-line. Chcemy wprowadzić videokonferencje (m.in. seminaria, warsztaty on-line), uruchomić internetową rozgłośnię radiową i internetową dystrybucję materiałów filmowych, dźwiękowych i fotograficznych. Tworzymy w językach polskim i rosyjskim bazy danych, wortale tematyczne i linki do instytucji kultury i turystyki, które następnie będziemy „uzbrajać" w niezbędne informacje. 

Ogromną zaletą portalu jest codzienne aktualizowanie zamieszczonych informacji. Gwarantuje to szybki dostęp do najświeższych wiadomości. W pozyskiwaniu informacji pomaga nam grupa młodych dziennikarza uczęszczająca na zajęcia sekcji dziennikarskiej „Światowida".

Wirtualne Centrum Kultury „e-Światowid", ma stać się centralną, ogólnodostępną bazą informacyjną, przystosowaną do gromadzenia i udostępniania w trybie on-line informacji o wydarzeniach kulturalnych w obszarze transgranicznym, twórcach kultury i artystach, powstających dziełach. Portal i jego infrastruktura umożliwia też ludziom ograniczonym mobilnie czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym krajów obszaru transgranicznego.

Chcemy, aby wpływ na umieszczane na portalu informacje (informacje bieżące, bazy danych) miała zarówno strona polska jak i rosyjska, co sprawi, że portal ten będzie rzeczywistym odzwierciedleniem naszych kultur i obyczajów.
Codzienne aktualizowanie tych informacji jest czynnikiem zachęcającym do odwiedzania organizowanych imprez, czy zwiedzania galerii, ponieważ nasze kalendarium informuje zarówno o rzeczach, które miały miejsce jak i o tych, które odbędą się w niedalekiej przyszłości. Ma pomóc to naszym odbiorcom na zaplanowanie swojego „kalendarza kulturalnego" oraz skłoni do wzajemnych wizyt bez obawy, że działania, w których chcieli brać udział już minęły czy są organizowane w innym terminie.

Na chwilę obecną funkcjonuje kilkanaście działów, m.in.  aktualności, muzyka, wystawy, teatry, etnografia, taniec, galeria, twórcy. Zamieszczane informacje mają charakter interaktywny - istnieje możliwość skomentowania artykułu. Kontakt z naszymi odbiorcami gwarantują także zamieszczane sondy, dzięki którym możemy poznać opinie czytelników. Jest także wyszukiwarka tekstów.

Zaczęliśmy od przygotowania od strony programistycznej portalu informatycznego oraz zbudowania infrastruktury technicznej pozwalającej zainstalować oprogramowanie oraz zbudowaliśmy serwerownię, „węzeł telekomunikacyjny", zbudowaliśmy też sieć światłowodową, co gwarantuje bardzo dużą szybkość przesyłu danych.

Z myślą o rozbudowie w zakresie technologii i sprzętu jako platformę do zbudowania systemu przyjęliśmy rozwiązania oparte o produkty cechujące się architekturą otwartą. Pozwala to na uzyskanie charakteru multimedialnego.

Podczas tworzenia e-Światowid nawiązujemy kontakty z instytucjami kultury w regionie oraz z ośrodkami kultury i mediami z Obwodu Kaliningradzkiego. To nawiązywanie nowych kontaktów oraz podtrzymywanie już istniejących wpływa znacząco na rozwój i zacieśnienie sieci współpracy w regionie transgranicznym. Informacje zamieszczane są w obu językach.

Wszystkie nasze dotychczasowe działania pozwalają śledzić najważniejsze wydarzenia kulturalne w obszarze transgranicznym „na bieżąco" a zrealizowane zostały ze środków Ministra Kultury w ramach programu operacyjnego "Rozwój infrastruktury kultury i szkół artystycznych oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą"

Ale na tym nie koniec. CKiWM „Światowid" złożyło kolejny wniosek o dofinansowanie swoich pomysłów. Tym razem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska- Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A/TACIS.

Obecnie pracujemy nad gromadzeniem i udostępnianiem materiałów dźwiękowych i filmowych.

Zauważyliśmy, że brakuje profesjonalnego środka wielozakresowej komunikacji, jakim może być portal poświęcony informacjom z zakresu szeroko pojętej kultury i turystyki kulturalnej. Obecnie funkcjonują nieliczne „witryny kulturalne" mające charakter stron www. Informacje te mają charakter lokalny. Brakuje baz danych, które służyłyby szerokiej wymianie i wyszukiwaniu informacji; brakuje forów dyskusyjnych i możliwości nawiązywania nowych międzynarodowych kontaktów.

Portal kulturalny ma stać się więc nową „instytucją kultury", w której znajdować się będą bazy danych zawierające informacje z zakresu szeroko pojętej kultury i turystyki kulturalnej na terenie Polski i Obwodu Kaliningradzkiego

Na terenie Elbląga powstaje sieć światłowodowa i zostały podjęte działania, które umożliwią „wpięcie" nas w to pasmo. To z kolei sprawi, że ulegnie poprawie dostęp do informacji umieszczanych na naszym portalu oraz jakość i szybkość przesyłanych informacji.

Unia Europejska 

Projekt "Wirtualne Centrum Kultury "e-Światowid" ośrodkiem współpracy polsko - rosyjskiej" częściowo finansowany przez Unię Europejską - Program Sąsiedztwo Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna