Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Spotkania brydżowe we wrześniu i w październiku_Klub Aktywnego Seniora

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Wirtualne zabytki Warmii i Mazur 2014/2015

Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego oraz Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” 29 września 2014 r. podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Wirtualne zabytki Warmii i Mazur – rozbudowa serwisu Cyfrowe Warmia i Mazury".

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” otrzymało dotację w wysokości 428.533,72. zł. Unijne wsparcie zostało przyznane CSE „Światowid” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007 - 2013. Wkład własny do projektu pochodzi z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W CSE „Światowid” działa pierwsza w regionie pracownia digitalizacji, w której archiwizowane są eksponaty w technice 3D. Efekty pracy można oglądać na stronie cyfrowewm.pl. Dzięki dofinansowaniu, w wirtualnej rzeczywistości znajdzie się jeszcze więcej obiektów. Zostanie zakupiony sprzęt do digitalizacji 3D obiektów wielkogabarytowych oraz zostanie rozbudowany serwis Cyfrowe Warmia i Mazury.

Partnerzy projektu:
- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie,
- Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny  w Olsztynku,
- Muzeum Żuławskie w Nowym Dworze Gdańskim

W ramach projektu zostaną także zdigitalizowane eksponaty z trzech muzeów: Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie i Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku oraz muzeum w Nowym Dworze Gdańskim. Wkrótce będzie można je oglądać w przestrzeni internetowej i będą służyły do prowadzenia lekcji edukacyjnych i e-learningu w Pracowni Edukacji Regionalnej.
Dodatkowo, poprzez serwis cyfrowewm.pl, wkrótce będzie można wybrać się na wirtualne wędrówki po województwie . Użytkownik będzie mógł samodzielnie zaplanować trasę wędrówki, wybierając spośród dostępnych interesujące go miejsca kulturalne, np. kapliczki, muzea, itp. Aby przybliżyć dzieciom i młodzieży dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur powstanie także multimedialna gra edukacyjna.

 

„Warmia  i  Mazury  regionem  zjednoczonej  Europy”
zobacz:
http://europa.eu/index_pl.htm
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.rpo.warmia.mazury.pl/

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


REALIZACJA PROJEKTU:

Rok 2015:
Zapytanie ofertowe na promocję projektu - reklama w mediach - WYNIKI
Zapytanie ofertowe na promocję projektu - reklama w mediach

Zapytanie ofertowe na promocję projektu - ulotki promocyjne - WYNIKI
Zapytanie ofertowe na promocję projektu - ulotki promocyjne 

Zapytanie ofertowe na wykonanie podstrony internetowej - serwisu wirtualnych wędrówek po województwie warmińsko-mazurskim - WYNIKI
Zapytanie ofertowe na stworzenie gry multimedialnej dotyczącej zabytków Warmii i Mazur - WYNIKI

Rok 2014:
Zapytanie ofertowe na promocję projektu - reklama w mediach
Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego projektu - Wyniki
Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego projektu  
Zapytanie ofertowe na promocję projektu - reklama w mediach - WYNIKI
  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do digitalizacji wraz z oprogramowaniem  

 

-------------------------------------------------
Zasady udzielania zamówień publicznych
Ogłoszenie o planowanych zamówieniach publicznych


PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna