Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Spotkania brydżowe we wrześniu i w październiku_Klub Aktywnego Seniora

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Przetarg nieograniczony na dostawę foteli kinowych wraz z podkonstrukcją na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu”Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę foteli kinowych wraz z podkonstrukcją na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” (postępowanie nr NP.261.4.2020).

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępne są poniżej.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

UWAGA 1 (02.09.2020)
Zamawiający informuje, że dokonuje w dniu 02.09.2020 r. zmiany SIWZ oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert (po zmianie: termin składania ofert: 09.09.2020 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert: 09.09.2020 r. godz. 11:00).
Informacja o zmianie SIWZ wraz z załącznikami została opublikowana poniżej (w plikach do pobrania).
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą terminu składania ofert dokonał stosownych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczone poniżej (w plikach do pobrania).

UWAGA 2 (09.09.2020)
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza protokół sesji otwarcia oferty złożonej w przetargu nieograniczonym NP.261.4.2020 (plik do pobrania poniżej).


UWAGA 3 (29.10.2020)
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu NP.261.4.2020. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania w plikach poniżej.

Pliki

 • video-iconOgłoszenie o zamówieniu BZPPobierz
 • video-iconSIWZPobierz
 • video-iconZałącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówieniaPobierz
 • video-iconZałącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia - zał.Pobierz
 • video-iconZałącznik nr 2A – Oświadczenie warunki udziałuPobierz
 • video-iconZałącznik nr 2B – Oświadczenie wykluczeniePobierz
 • video-iconZałącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciegoPobierz
 • video-iconZałącznik nr 4 – Oświadczenie grupa kapitałowaPobierz
 • video-iconZałącznik nr 5 – Wykaz dostawPobierz
 • video-iconZałącznik nr 6 – Oświadczenie art. 25 ust. 1 pkt 2 PzpPobierz
 • video-iconZałącznik nr 7 – Formularz OFERTAPobierz
 • video-iconZałącznik nr 8 – Formularz cenowyPobierz
 • video-iconZałącznik nr 9 – Wzór umowyPobierz
 • video-iconInformacja o zmianie SIWZ (1) - 02.09.2020 r.Pobierz
 • video-iconZałącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - ZAMIENNYPobierz
 • video-iconZałącznik nr 6 - Oświadczenie art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp- ZAMIENNEPobierz
 • video-iconOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zam. BZP - 02.09.2020 r.Pobierz
 • video-iconProtokół sesji otwarcia ofertPobierz
 • video-iconInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz
PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna