Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Spotkania brydżowe we wrześniu i w październiku_Klub Aktywnego Seniora

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu”

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” (postępowanie nr NP.261.2.2020).

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępne są poniżej.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.


 

 


UWAGA 1 (10.07.2020 r.)

1)  Zamawiający informuje, że w dniu 09.07.2020 r. wpłynęły zapytania do SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść pytań oraz udziela na nie odpowiedzi. Odpowiedzi na pytania wykonawcy oraz dokonane przez Zamawiającego zmiany SIWZ zawarte są w pliku „Informacja o pytaniach do SIWZ 1 i zmiana SIWZ” z załącznikiem nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – ZAMIENNY oraz załącznikiem nr 8 do SIWZ Formularz cenowy - ZAMIENNY (do pobrania w plikach poniżej).

2)  Jednocześnie Zamawiający informuje o  zmianie terminu składania i otwarcia ofert (po zmianie: termin składania ofert: 17.07.2020 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert: 17.07.2020 r. godz. 11:00).

3)  W związku ze zmianą terminu składania ofert Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP z dnia 10.07.2020 r. (do pobrania w plikach poniżej).


UWAGA 2 (15.07.2020 r.)

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany (korekty) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie załącznika nr 9 do SIWZ Wzór umowy.

Zakres zmian określony został w załączniku „Informacja o zmianie SIWZ 2 z 15.07.2020 r.” (do pobrania w plikach poniżej). Do informacji Zamawiający dołącza załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy - ZAMIENNY.

Zamawiający informuje, że w związku z wyłącznie porządkującym charakterem korekty załącznika nr 9 do SIWZ termin składania ofert nie ulega zmianie.


UWAGA 3 (17.07.2020)

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza protokół sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym NP.261.2.2020.

UWAGA 4 (26.08.2020)

Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr NP.261.2.2020. Informacje w zakresie uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz pozostałe informacje wymagane na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje w załączonym zawiadomieniu (w plikach do pobrania).

 


Pliki

 • video-iconOgłoszenie o zamówieniu BZPPobierz
 • video-iconSIWZPobierz
 • video-iconZałącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówieniaPobierz
 • video-iconZałącznik nr 2A – Oświadczenie warunki udziałuPobierz
 • video-iconZałącznik nr 2B – Oświadczenie wykluczeniePobierz
 • video-iconZałącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciegoPobierz
 • video-iconZałącznik nr 4 – Oświadczenie grupa kapitałowaPobierz
 • video-iconZałącznik nr 5 – Wykaz dostawPobierz
 • video-iconZałącznik nr 6 – Oświadczenie art. 25 ust. 1 pkt 2 PzpPobierz
 • video-iconZałącznik nr 7 – Formularz OFERTAPobierz
 • video-iconZałącznik nr 8 – Formularz cenowyPobierz
 • video-iconZałącznik nr 9 – Wzór umowyPobierz
 • video-iconInformacja o pytaniach wniesionych do SIWZ oraz informacja o zmianie SIWZPobierz
 • video-iconOpis przedmiotu zamówienia - zamiennyPobierz
 • video-iconFormularz cenowy - zamiennyPobierz
 • video-iconOgłoszenie o zmianie ogłoszeniaPobierz
 • video-iconInformacja o zmianie SIWZ 2 z 15.07.2020 r.Pobierz
 • video-iconzałącznik nr 9 - Wzór umowy - ZAMIENNYPobierz
 • video-iconProtokół sesji otwarcia ofertPobierz
 • video-iconZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz
PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna