Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Spotkania brydżowe we wrześniu i w październiku_Klub Aktywnego Seniora

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Informacja o unieważnieniu postępowania (NP.261.4.2017)

 

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu informuje, że UNIEWAŻNIA postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich »Światowid« w Elblągu (NP.261.4.2017).

Podstawa faktyczna:

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do 18.07.2017 r. do godz. 12.00 złożono 3 oferty:

1) Oferta nr 1 - BICO GROUP Tomasz Przybylski, ul. Staniewicka 1 lok. 2, 03-310 Warszawa na kwotę: 469 003,92 zł brutto

2) Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Budownictwa „Gesta” Leszek Gieda, ul. Zakopiańska 16, 82-300 Elbląg na kwotę: 356 700,00 zł brutto

3) Oferta nr 3 - Agencja Inwestycyjna Terra Sp. z o.o. i Wspólnicy s.k., ul. Botaniczna 24/3, 60-586 Poznań na kwotę: 789 660,00 zł brutto

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 246 000,00 zł brutto i nie ma możliwości jej zwiększenia.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że wszystkie złożone oferty zawierają ceny przekraczające kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Podstawa prawna:

art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. („Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”).

 

 

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna