Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Spotkania brydżowe we wrześniu i w październiku_Klub Aktywnego Seniora

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

PRZETARG NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO („AKADEMIA SUKCESU”) - NP.261.2.2019

 

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu pn. „Akademia sukcesu” (postępowanie nr NP.261.2.2019).

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępne są poniżej.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.02-28-0005/18-00 dla Projektu „Akademia sukcesu” nr RPWM.02.02.02-28-0005/18.

 

 

UWAGA 1 (24.09.2019)

Zamawiający informuje, że w dniu 23.09.2019 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść i udziela na nie odpowiedzi (w plikach do pobrania – Pytania do SIWZ (1 i 2) 23.09.2019).

 

UWAGA 2 (24.09.2019)

Zamawiający informuje, że w dniu 24.09.2019 r. wpłynęło pytanie do SIWZ oraz przekazuje jego treść i udziela na nie odpowiedzi (w plikach do pobrania – Pytania do SIWZ (3) 24.09.2019).

 

UWAGA 3 (25.09.2019) – ZMIANA SIWZ I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, że w dniu 25.09.2019 r. wpłynęło pytanie do SIWZ oraz przekazuje jego treść i udziela na nie odpowiedzi (w plikach do pobrania – Pytania do SIWZ (4) 25.09.2019).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą SIWZ przedłuża termin składania ofert do 30.09.2019 r. do godz. 10.00.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (BZP) w zakresie przedłużenia terminu składania ofert dostępne jest w plikach do pobrania.

Informacja o zmianie SIWZ z dnia 25.09.2019 r. dostępna jest w plikach do pobrania.

Pliki

 • video-iconSIWZPobierz
 • video-iconZałącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówieniaPobierz
 • video-iconZałącznik nr 2A - Oświadczenie warunki udziałuPobierz
 • video-iconZałącznik nr 2B - Oświadczenie wykluczeniePobierz
 • video-iconZałącznik nr 3 - Zobowiązanie podmiotuPobierz
 • video-iconZałącznik nr 4 - Oświadczenie grupa kapitałowaPobierz
 • video-iconZałącznik nr 5 - Wykaz dostawPobierz
 • video-iconZałącznik nr 6 - Oświadczenie art. 25 ust. 1 pkt. 2 PzpPobierz
 • video-iconZałącznik nr 7 - Formularz OFERTAPobierz
 • video-iconZałącznik nr 8 - Formularz cenowyPobierz
 • video-iconZałącznik nr 9 - Wzór umowyPobierz
 • video-iconOgłoszenie o zamówieniu BZPPobierz
 • video-iconPytania do SIWZ (1 i 2) 23.09.2019Pobierz
 • video-iconPytania do SIWZ (3) 24.09.2019Pobierz
 • video-iconPytania do SIWZ (4) 25.09.2019Pobierz
 • video-iconOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZPPobierz
 • video-iconInformacja o zmianie SIWZ 25.09.2019Pobierz
 • video-iconInformacja z otwarcia ofertPobierz
 • video-iconInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz
PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna