Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Spotkania brydżowe we wrześniu i w październiku_Klub Aktywnego Seniora

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE (NP.261.5.2018)

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich »Światowid« w Elblągu" (postępowanie nr NP.261.5.2018).

 

Dokumentacja przetargowa wraz z plikami do pobrania oraz treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się poniżej. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA oraz załączniki do ZAŁĄCZNIKÓW B-6 i B-7 do pobrania    TUTAJ.

Zadanie inwestycyjne będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1062/16-00 dla Projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” nr POIS.08.01.00-00-1062/16.

UWAGA 1 (25.06.2018):

W związku z wyłączeniem zakresu rzeczowego robót, o którym mowa w pkt. II.1 załącznika B-7 do SIWZ (dot. wykorzystania w ramach inwestycji istniejących elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji w dużej i małej sali kinowej Centrum), Zamawiający udostępnia oświadczenie firmy "KLIMAT-EL" Systemy Wentylacji i Klimatyzacji inż. Grzegorz Bidziński nt. stanu technicznego układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych małej i dużej sali kinowej (do pobrania w plikach poniżej).

UWAGA 2 (26.06.2018)

Zamawiający informuje, że w dniu 25.06.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść i udziela na nie odpowiedzi (w plikach do pobrania).


UWAGA 3 (02.07.2018):
Zamawiający informuje, że w dniu 27.06.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść i udziela na nie odpowiedzi (do pobrania w plikach poniżej). Jednocześnie Zamawiający informuje, że  w związku z pytaniami Wykonawcy dokonał zmian SIWZ, które publikuje wraz z odpowiedziami na pytania Wykonawcy, a także zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (w plikach do pobrania).

UWAGA 4 (10.07.2018):
Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu znajduje się w plikach do pobrania poniżej.

UWAGA 5 (26.07.2018):
Zamawiający informuje, że w dniu 26.07.2018 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu" (NP.261.5.2018). Treść informacji do pobrania w plikach poniżej.

Pliki

 • video-iconOgłoszenie o zamówieniuPobierz
 • video-iconSIWZPobierz
 • video-iconZałącznik nr A1 - Formularz ofertaPobierz
 • video-iconZałącznik nr 1 do załącznika nr A1 - oferta kryteriaPobierz
 • video-iconZałącznik nr A2 - Formularz cenowyPobierz
 • video-iconZałącznik nr A3 - Oświadczenie warunki udziałuPobierz
 • video-iconZałącznik nr A4 - Oświadczenie wykluczeniePobierz
 • video-iconZałącznik nr A5 - Zobowiązanie podmiotuPobierz
 • video-iconZałącznik nr A6 - Oświadczenie grupa kapitałowaPobierz
 • video-iconZałącznik nr A7 - Wykaz robótPobierz
 • video-iconZałącznik nr A8 - Wykaz osóbPobierz
 • video-iconZałącznik nr A9 - OświadczeniePobierz
 • video-iconZałącznik nr A10 - Wzór umowyPobierz
 • video-iconZałącznik nr B5 - Plan pracy CSE "Światowid"Pobierz
 • video-iconZałącznik nr B6 - Uszczegółowienie warunków realizacji zamówieniaPobierz
 • video-iconZałącznik nr B7 - Zbiorcze informacjePobierz
 • video-iconKlimatEl oświadczeniePobierz
 • video-iconPytania do SIWZ (1) 25.06.2018Pobierz
 • video-iconPytania do SIWZ (2) 27.06.2018 i zmiana SIWZPobierz
 • video-iconA-1_Formularz_oferta_ZAMIENNYPobierz
 • video-iconOgłoszenie_BZP_o_zm_ogloszeniaPobierz
 • video-iconInformacja z otwarcia ofertPobierz
 • video-iconInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz
PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna