Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Spotkania brydżowe we wrześniu i w październiku_Klub Aktywnego Seniora

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE (NP.261.2.2018)

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich »Światowid« w Elblągu" (postępowanie nr NP.261.2.2018).

 

Dokumentacja przetargowa wraz z plikami do pobrania oraz treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się poniżej. Dokumentacja projektowa do pobrania  TUTAJ.

Zadanie inwestycyjne będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1062/16-00 dla Projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” nr POIS.08.01.00-00-1062/16.

UWAGA 1 (17.01.2018)
Zmiana SIWZ nr 1 do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 2 (31.01.2018)
Zamawiający informuje, że w dniu 23.01.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść oraz udziela na nie odpowiedzi (do pobrania poniżej plik pn. Pytania 1 do SIWZ 23.01.2018).

 UWAGA 3 (31.01.2018)
Zamawiający informuje, że w dniu 24.01.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść oraz udziela na nie odpowiedzi. (do pobrania poniżej plik pn. Pytania 2 do SIWZ 24.01.2018).

 UWAGA 4 (31.01.2018)
Zamawiający informuje, że w dniu 25.01.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść oraz udziela na nie odpowiedzi. (do pobrania poniżej plik pn. Pytania 3 do SIWZ 25.01.2018).

 UWAGA 5 (31.01.2018)
Zamawiający informuje, że w dniu 25.01.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść oraz udziela na nie odpowiedzi. (do pobrania poniżej plik pn. Pytania 4 do SIWZ 25.01.2018).

 UWAGA 6 (31.01.2018)
Zamawiający informuje, że w dniu 26.01.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść oraz udziela na nie odpowiedzi. (do pobrania poniżej plik pn. Pytania 5 do SIWZ 26.01.2018).

 UWAGA 7 (31.01.2018)
Zamawiający informuje, że w dniu 29.01.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść oraz udziela na nie odpowiedzi. (do pobrania poniżej plik pn. Pytania 6 do SIWZ 29.01.2018).

 UWAGA 8 (31.01.2018)
Zmiana do SIWZ nr 2, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 31.01.2018 r.  oraz załącznik do SIWZ nr [B-5 zamienny] Plan pracy CSE na rok 2018 do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 9 (01.02.2018)
Zmiana SIWZ nr 3 do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 10
Zamawiający informuje o zmianie załącznika [B-2.4] Projekt konstrukcyjny. Informacja o zmianie SIWZ nr 4 do pobrania w plikach poniżej. Załącznik [B-2.4 ZAMIENNY] Projekt konstrukcyjny do pobrania TUTAJ.

UWAGA 11
Zamawiający informuje, że w dniu 30.01.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść oraz udziela na nie odpowiedzi (do pobrania poniżej plik pn. Pytania 7 do SIWZ 30.01.2018)

UWAGA 12 (08.02.2018)
Zmiana SIWZ nr 5 do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 13 (08.02.2018)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 08.02.2018 r. do pobrania w plikach poniżej.

 UWAGA 14 (14.02.2018)
Zmiana do SIWZ nr 6 (zmiana terminu składania ofert) oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 14.02.2018 r.  do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 15 (16.02.2018)
Zamawiający informuje, że w dniu 30.01.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść i  udziela na nie odpowiedzi (dotyczy pytań 1-5; do pobrania poniżej plik pn. Pytania 7 do SIWZ 30.01.2018 cz. 2)

UWAGA 16 (16.02.2018)
Zamawiający informuje, że w dniu 31.01.2018 r. wpłynęło pytanie do SIWZ oraz przekazuje jego treść i  udziela na nie odpowiedzi (do pobrania poniżej plik pn. Pytania 8 do SIWZ 31.01.2018)

UWAGA 17 (16.02.2018)
Zamawiający informuje, że w dniu 12.02.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść i  udziela na nie odpowiedzi (do pobrania poniżej plik pn. Pytania 9 do SIWZ 12.02.2018)

UWAGA 18 (16.02.2018)
Zamawiający informuje o uzupełnieniu SIWZ o Załącznik [B-6] Uszczegółowienie warunków realizacji zamówienia (do pobrania w plikach poniżej), a także o zmianie załączników: [B-2.5] Projekt instalacji elektrycznych, [B-2.6] Projekt instalacji niskoprądowych, [B-2.9] Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji. Załączniki [B-2.5 ZAMIENNY], [B.2.6 ZAMIENNY] oraz [B-2.9 ZAMIENNY] do pobrania TUTAJ.
Zmiana SIWZ nr 7 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 16.02.2018 r. do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 19 (20.02.2018)
Zmiana SIWZ nr 8 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.02.2018 r. do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.02.2018 r. do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 21
Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr NP.261.2.2018. Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania w plikach poniżej.

 

 

 Pliki

 • video-iconOgłoszenie o zamówieniu w BZPPobierz
 • video-iconSIWZPobierz
 • video-iconA1 formularz ofertaPobierz
 • video-iconZałącznik 1 do A1 (formularza ofety)Pobierz
 • video-iconA2 formularz cenowyPobierz
 • video-iconA3 oświadczenie - warunki udziałuPobierz
 • video-iconA4 oświadczenie - wykluczeniePobierz
 • video-iconA5 zobowiązanie podmiotuPobierz
 • video-iconA6 oświadczenie - grupa kapitałowaPobierz
 • video-iconA7 wykaz robótPobierz
 • video-iconA8 wykaz osóbPobierz
 • video-iconA9 oświadczenie art. 25 ust. 1 pkt. 2Pobierz
 • video-iconA10 wzór umowyPobierz
 • video-iconB5 plan pracy CSE na 2018Pobierz
 • video-iconZmiana SIWZ nr 1Pobierz
 • video-iconPytania 1 do SIWZ 23.01.2018Pobierz
 • video-iconPytania 2 do SIWZ 24.01.2018Pobierz
 • video-iconPytania 3 do SIWZ 25.01.2018Pobierz
 • video-iconPytania 4 do SIWZ 25.01.2018Pobierz
 • video-iconPytania 5 do SIWZ 26.01.2018Pobierz
 • video-iconPytania 6 do SIWZ 29.01.2018Pobierz
 • video-iconZmiana do SIWZ nr 2Pobierz
 • video-iconOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 31.01.2018Pobierz
 • video-iconB5 zamienny - plan pracy CSE na rok 2018Pobierz
 • video-iconZmiana do SIWZ nr 3Pobierz
 • video-iconZmiana do SIWZ nr 4Pobierz
 • video-iconPytania 7 do SIWZ 30.01.2018Pobierz
 • video-iconZmiana do SIWZ nr 5Pobierz
 • video-iconOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 08.02.2018Pobierz
 • video-iconOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 14.02.2018 r.Pobierz
 • video-iconZmiana do SIWZ nr 6Pobierz
 • video-iconPytania 7 do SIWZ 30.01.2018 cz.2Pobierz
 • video-iconPytania 7 do SIWZ 30.01.2018 (1,3)Pobierz
 • video-iconPytania 7 do SIWZ 30.01.2018 (2)Pobierz
 • video-iconPytania 7 do SIWZ 30.01.2018 (4-5)Pobierz
 • video-iconPytania 8 do SIWZ 31.01.2018Pobierz
 • video-iconPytania 8 do SIWZ 31.01.2018 - schemat VRFPobierz
 • video-iconPytania 8 do SIWZ 31.01.2018 - parametryPobierz
 • video-iconPytania 9 do SIWZ 12.02.2018Pobierz
 • video-iconZmiana do SIWZ nr 7Pobierz
 • video-iconB-6 - Uszczegółowienie warunków realizacji zamówieniaPobierz
 • video-iconZmiana do SIWZ nr 8Pobierz
 • video-iconOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 20.02.2018 r.Pobierz
 • video-iconINFORMACJA Z OTWARCIA OFERTPobierz
 • video-iconINFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIAPobierz
PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna