Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Spotkania brydżowe we wrześniu i w październiku_Klub Aktywnego Seniora

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Zapytanie o cenę - zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację (tj.dostawę i montaż) systemu oświetlenia sali kina edukacyjnego w CSE "Światowid" w Elblągu

Zapytanie o cenę- zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację (tj.dostawę i montaż) systemu oświetlenia sali kina edukacyjnego w CSE "Światowid" w Elblągu.

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu", współfdinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastuktura i Środowisko na lata 2014- 2020, Oś Prioretytowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury ( Projekt nr: POIS.08.01.00-00-1062/16).

Pliki

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna